Black rock grill ”Ren på sten”


Kom och grilla din ren, på en het lavasten!

Ut från köket kommer en het lavasten, som är uppvärmd till 450 grader.
På sidan om får du rostad potatis, svampsås, & goda tillbehör att grilla.


”Renen har så fina naturliga smaker, som träder fram på ett helt annat sätt!”
ren