Ája Konferens


På grund av pandemin, har restaurangen sagt upp konferensverksamheten, och sköts nu åter igen av Ájtte Museum.

Ája har två konferenssalar, Sparbankssalen & Kempe. Dessa är lämpliga för både små som stora sällskap.
I samband med uthyrning av lokal kan vi på restaurangen erbjuda fika och mat.


Förfrågningar om lokal: astrid.kvist@ajtte.com
Förfrågningar om fika: Info@restaurangajtte.se